Communicatie

Communicatie

Binnen De Meent hechten we veel waarde aan een goede communicatie met ouders en verzorgers van onze leerlingen. Partnerschap met ouders en de communicatie met ouders is belangrijk in de visie van De Meent.

Ouders worden zoveel mogelijk bij de school en bij het onderwijs van hun kind betrokken. Daarnaast hebben zij gelegenheid zitting te nemen in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Tevens zijn op schoolniveau ouderraden, activiteitencommissies, ouderwerkgroepen en medezeggenschapsraden actief.

Jaarlijks verantwoorden diverse geledingen binnen de Stichting hun werkzaamheden naar buiten toe middels jaarverslagen. De jaarverslagen van de Stichting en de GMR zijn te downloaden van onze site.

Op de site van de scholen kunt u meer informatie vinden over de mogelijkheden tot betrokkenheid van ouders/verzorgers op schoolniveau.

 

 

Terugbelverzoek

Velden met een * zijn verplicht