Klachtenregeling

Wat te doen bij conflicten?

We hopen het natuurlijk niet, maar het kan voorkomen dat u als ouder een probleem heeft aangaande zaken betreffende de school van uw kind(eren). We hopen dat u bereid bent om daarover in gesprek te gaan, om zodoende het probleem of de onduidelijkheid op te lossen. Uitgangspunt is daarbij de relatie, die u als ouder en het team en directie van de school van uw kind met elkaar hebben opgebouwd, te behouden. Desondanks zou het mogelijk kunnen zijn dat u, als ouder, zich nog steeds niet kunt vinden in de aangeboden oplossingen.

 

Wat doet u als u of uw kind een probleem heeft met de school?

  • Maak een afspraak met het direct betrokken personeelslid.
  • Leidt het gesprek niet tot resultaat, maak een afspraak met de directeur.
  • Komt u er ook met de schoolleiding niet uit, dan is het schoolbestuur de laatste mogelijkheid om binnen de school het probleem op te lossen.
  • Maak, als u er met het schoolbestuur ook niet uitkomt, gebruik van een onafhankelijk persoon. De vertrouwenspersonen van De Meent zijn daarvoor beschikbaar. Zie hiervoor onze klachtenregeling..
  • Geen resultaat? Dan is het tijd om een formele klacht in te dienen bij de klachtencommissie.

In de brochure 'Een goed gesprek' worden tips en adviezen gegeven ter verbetering van de communicatie. Deze brochure is een uitgave van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Deze brochure is te downloaden van onze site.

Sinds januari 2003 is er ook een vertrouwensinspecteur voor het onderwijs. Deze kunt u bereiken via telefoonnummer 0900 – 111 3 111.

 

Klachtenregeling

Elke school heeft een klachtenregeling. Dat is niet een vrijblijvend iets, maar een verplichting die is vastgelegd in de Wet op het Primair Onderwijs. U kunt deze hier downloaden.

Een klachtenregeling die goed werkt is belangrijk voor iedereen die betrokken is bij de school: ouders, leerkrachten, ondersteunende medewerkers, schoolleiding en schoolbestuur. De klachtenregeling dwingt de school serieus om te gaan met klachten en op die manier de communicatie met ouders en andere betrokkenen te verbeteren.

Het blijkt dat veel klachten terug te brengen zijn tot een slechte communicatie tussen ouders en de school. Communicatie, tussen ouders en de school en tussen de school en ouders, is het sleutelwoord in dit proces.

 

We willen nogmaals benadrukken dat we als teams, directies en Medezeggenschapsraden van De Meent de intentie hebben om ontstane conflicten, in goed onderling overleg, op te lossen.

 

 

Terugbelverzoek

Velden met een * zijn verplicht