Time-out & verwijdering

Time-out & verwijdering

Soms is De Meent, Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs te Elburg, genoodzaakt een leerling voor een bepaalde tijd een time-out op te leggen of zelfs van school te verwijderen. De stichting kan tot verwijdering overgaan wanneer er sprake is van ernstig wangedrag van een leerling en een onherstelbaar verstoorde relatie tussen school en leerling. Uit de jurisprudentie blijkt dat verwijdering ook kan plaatsvinden vanwege wangedrag van ouders van een leerling. Verwijdering en een time-out van leerlingen vallen volgens de wet onder verantwoordelijkheid van het schoolbestuur en zijn zaken die nogal eens door ouders via de rechter worden aangevochten. Dat rechtvaardigt een procedure waarbij het bestuur betrokken is en uiteindelijk groen licht geeft. Een beslissing tot een time-out of verwijdering moet met de uiterste zorgvuldigheid genomen worden. Verwijdering en time-out van een leerling door de directeur van een school van De Meent te Elburg vindt alleen plaats na zorgvuldig overleg met het bestuur.

De desbetreffende regeling daartoe is te downloaden vanaf onze site.

 

 

Terugbelverzoek

Velden met een * zijn verplicht