Achtergrond

Naam

De naam van de stichting is: De Meent, Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs in de gemeente Elburg. Over dat woord vermeldt de dikke van Dale:

Meent (de ~, ~en) 1) gemeenschappelijke weide, heidegrond e.d. => compascuum.

Wij hebben het beeld van de gemeenschappelijke grond(slag) genomen als naam voor de stichting. Immers wat ons bindt is dat wij goed onderwijs willen, geïnspireerd vanuit een protestants christelijke levensvisie. Die grondslag staat ook beschreven in onze statuten.

 

Historie

Onze stichting is opgericht op 22 augustus 2011 als rechtsopvolger van Vereniging De Meent die is opgericht op 1 januari 2007, als rechtsopvolger van: de Vereniging voor Protestants-Christelijk Basisonderwijs te Elburg, opgericht op 18 november 1868, de Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs te Doornspijk, opgericht op 17 december 1887 en de Vereniging voor Christelijk Nationaal Basisonderwijs te ’t Harde, opgericht op 17 juni 1964.

 

Grondslag

De stichting heeft als grondslag de Bijbel als Gods onfeilbaar Woord, de bron van het christelijk geloof, zoals in essentie is samengevat in de Apostolische geloofsbelijdenis.

 

Doel en middel

De stichting stelt zich ten doel werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding van scholen voor protestants-christelijk onderwijs in Doornspijk, Elburg en ’t Harde. Zij tracht dit doel te bereiken door het zoeken van samenwerking in alles dat tot de belangen van het christelijk onderwijs behoort.

 

 

Terugbelverzoek

Velden met een * zijn verplicht