Missie & Visie

Missie & Visie

  • De Meent heeft als missie het leveren van kwalitatief hoogwaardig protestants-christelijk primair onderwijs aan kinderen binnen de gemeente Elburg.
  • Elk kind heeft recht op onderwijs op een voor haar of hem uitdagend niveau. Doel is om het beste uit het kind te halen en het kind op basis van zijn of haar competenties te laten doorstromen naar voortgezet onderwijs.
  • Naast het optimaal stimuleren van de competenties wordt er ook gestreefd naar een optimale sociale en emotionele ontwikkeling van het kind.
  • Elke school, verbonden aan De Meent, heeft het recht om zich te onderscheiden ten opzichte van de andere scholen die al dan niet verbonden zijn aan de stichting.
  • Kinderen binnen de gemeente Elburg kunnen gebruik maken van de diensten van De Meent, onder voorwaarde dat de protestants-christelijke identiteit van de school wordt gerespecteerd.

 

 

Terugbelverzoek

Velden met een * zijn verplicht