Eurekagroep

Missie/Visie

Voor leerlingen die buiten de aangeboden extra uitdaging in de klas nog meer uitdaging nodig hebben, is er op de scholen een Eurekagroep. Stichting De Meent staat voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs, waarbij elk kind recht heeft op onderwijs op zijn of haar maximale niveau. Eens per week komen de leerlingen bij elkaar en werken aan projecten op eigen niveau. Ontmoeting met andere meer- en hoogbegaafde leerlingen geeft mogelijkheden om goede contacten onderling te leggen. Er wordt gewerkt aan vaardigheden zoals: filosoferen, leren ‘leren’, samenwerken, reflecteren op eigen werk en inzicht in zichzelf. In de eigen groep werken de leerlingen verder aan de opdrachten uit de Eurekagroep.

 

Aanmeldingsprocedure

Aanmelding voor deze groep verloopt via de leerkracht. Deze zal samen met de intern begeleider en de Eureka leerkracht besluiten of de leerling wel/niet zal worden toegelaten in de Eurekagroep. Een aantal keer per jaar wordt gekeken of de Eurekagroep nog voldoet aan de onderwijsbehoefte van de leerling.

 

Contact

Wilt u contact met één van de Eurekagroepleerkrachten? Gebruik daarvoor ons contactformulier.

 

 

Terugbelverzoek

Velden met een * zijn verplicht