Onze ambitie

Onze ambitie

Voor de komende jaren hebben wij een gewaagd doel voor ogen. In 2024 is De Meent een professionele leergemeenschap waarin verbinding zichtbaar is. Leerlingen en medewerkers zijn betrokken en voelen zich gekend en verbonden met elkaar, hun schoolse omgeving en de samenleving. Vanuit persoonlijk leiderschap geven medewerkers van De Meent zichtbaar met passie vorm aan goed onderwijs.

Kernwaarden

  • Gericht op groei
  • Gericht op de toekomst
  • Gericht op elkaar

Strategische thema’s

Image
Button Text
Image
Button Text
Image
Button Text
Image
Button Text

Strategisch beleidsplan

De Meent wil werken aan een cultuur waarin samenwerking tussen leerkrachten van de verschillende scholen, het leren van en met elkaar en het reflecteren op het eigen handelen meer en meer vanzelfsprekend wordt. De Meent wil zich ontwikkelen tot een centrum van professionals die het leren van elkaar als uitgangspunt nemen...