Onze ambitie

Image

Onze ambitie

Voor de komende jaren hebben wij een gewaagd doel voor ogen. In 2027 is De Meent een professionele leergemeenschap waarin verbinding zichtbaar is en de cultuur zich kenmerkt door een open en lerende houding. Leerlingen en medewerkers zijn betrokken en voelen zich gekend en verbonden met elkaar, hun schoolse omgeving en de samenleving. Vanuit persoonlijk leiderschap geven medewerkers van De Meent zichtbaar met passie vorm aan goed onderwijs, door voortdurend gezamenlijk te reflecteren op het eigen handelen en zo het resultaat van het onderwijs op een hoger plan te brengen.

Kernwaarden

  • Identiteit
  • Samen
  • Verantwoordelijk

Strategische thema’s

Kwaliteit en ontwikkeling
De kwaliteit van het onderwijs ontwikkelt zich voortdurend. De focus ligt op de totale ontwikkeling van het kind. Naast het volgens vaste structuur en regelmaat, analyseren van de cognitieve opbrengsten en het maken van verbeterplannen is er ook veel aandacht voor de evaluatie van resultaten op het gebied van sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling. Het hoogste doel is een gelukkig kind dat zelfbewust, met een positief zelfbeeld, stevig staat in de wereld en zich kan verwonderen over zichzelf, de ander en de wereld om hem heen.
Toekomstgericht onderwijs
Kinderen worden voorbereid op een leven lang leren. De scholen staan midden in de samenleving en zijn in staat, om vanuit de eigen missie, het onderwijs aan te passen aan de uitdagingen van de toekomst. Scholen werken aan het inclusiever maken van het onderwijs. De scholen van De Meent streven er naar dat steeds meer kinderen het onderwijs krijgen wat ze nodig hebben. Er wordt samengewerkt met andere scholen en kinderopvangorganisaties om binnen Elburg een dekkend netwerk voor kinderen van 0-12 jaar te realiseren.
Lerend, inspirerend en samenwerkend personeel
Er wordt aandacht gegeven aan het vinden, binden, boeien en groeien van het personeel. Het personeelsbeleid van De Meent is op orde, zodat er op scholen van De Meent voldoende personeel is dat vanuit het christelijk geloof met plezier en passie vorm geeft aan goed onderwijs.

Vanuit verbinding naar resultaten!

Wij willen naar ons ‘gewaagd doel’. Het is een uitdagend toekomstbeeld voor De Meent, de droom die wij willen realiseren aan de hand van vier koersambities:

  • Vanuit identiteit komen tot verwondering
  • Kwaliteit en ontwikkeling
  • Toekomstgericht
  • Verbinding