Praktijkklas

About us
Niet voor elke leerling zijn alle leerdoelen van het basisonderwijs haalbaar. Sommige leerlingen hebben hun talenten op een ander vlak liggen. Zij krijgen energie van praktisch bezig zijn en zijn gebaat bij het verder ontwikkelen van deze vaardigheden. Daarvoor hebben we in het gewone basisonderwijs maar beperkte mogelijkheden.

In samenwerking met het Nuborgh College Oostenlicht zijn we daarom in januari 2019 gestart met De Praktijkklas. Speciaal voor leerlingen uit groep 7 en 8 van de scholen van De Meent die graag praktisch aan de slag gaan, is deze klas gestart. Net als in het VMBO wordt er gewerkt vanuit vier pijlers: techniek, zorg, groen en economie. Een ochtend in de week start de praktijkklas op PCBS Het Octaaf maar zal vanuit deze locatie een bedrijf in Elburg bezocht worden om de leerlingen iets te leren m.b.t. de genoemde thema’s. Soms komt een medewerker van het bedoelde bedrijf juist naar het praktijklokaal op Het Octaaf als dat betere mogelijkheden biedt. We zijn de Elburgse bedrijven dan ook dankbaar voor de medewerking die ze hieraan belangeloos verlenen. Voor deze kinderen zijn het echt gouden leermomenten!