Eureka

About us
Eén van de strategische doelen van De Meent is: kwalitatief goed, toekomstgericht en uitdagend onderwijs. Voor kinderen die vanzelf al heel goed kunnen leren is er op elke school van De Meent een Eurekagroep.

In deze Eurekagroepen zitten kinderen die extra uitdaging nodig hebben en gebaat zijn bij een andere manier van leren dan in de reguliere groepen. Er wordt o.a. gewerkt aan persoonlijke leerdoelen en onderzoekend en ontwerpend leren. Ook is er aandacht voor diverse vaardigheden, zoals filosoferen, leren ‘leren’, reflecteren op eigen werk en inzicht in jezelf ontwikkelen.

Eens per week worden deze kinderen begeleid door de Eureka-leraar. Ze werken meerdere momenten in de week zelfstandig of samen aan projecten, die passen bij hun niveau. Ontmoeting met andere meer- en hoogbegaafde kinderen geeft mogelijkheden tot samenwerken en van elkaar leren.

Aanmelden
Leerkrachten beslissen, samen met de intern begeleider en Eureka-leerkracht, welke kinderen in aanmerking komen voor de Eurekagroep. In overleg met het kind en zijn/haar ouders wordt onderzocht of deelname aan de Eurekagroep van meerwaarde is voor het kind. Een aantal keer per jaar wordt het proces en onderwijsaanbod geëvalueerd, om te kijken of het nog voldoet aan de onderwijsbehoefte van het kind.