Onze scholen

De Meent is een Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs in de gemeente Elburg. Een onderwijsorganisatie van 5 basisscholen. Bij De Meent werken circa 150 medewerkers. Elke dag verzorgen zij het onderwijs aan 1100 leerlingen.