Vervangingspool

Binnen De Meent werken wij met een vervangingspool. Als leerkracht in de vervangingspool heb je een diversiteit aan werkplekken en krijg je de kans om op alle scholen binnen De Meent te werken. Je kunt de vervangingspool beschouwen als een plek waar je ervaring op doet en waarbij je de scholen in korte tijd leert kennen. Je wordt ingezet voor vervangingen in alle groepen bij alle scholen. Als leerkracht in de vervangingspool moet je over een bepaalde mate van flexibiliteit beschikken t.a.v. de inzet in dagen.

Je wordt begeleid door een directeur, die aan jou wordt toegewezen bij het starten van je contract. Deze directeur is jouw aanspreekpunt, bijvoorbeeld als het gaat om gesprekken omtrent je ontwikkeling, toekomst, verlof of andere zaken die je graag wilt bespreken.

Op het moment dat je op een school vervangingswerkzaamheden uitvoert, word je als collega ontvangen. Je bent onderdeel van onze organisatie en je bent een volwaardige collega, we vinden het belangrijk dat je ook deelneemt aan studiedagen en andere activiteiten voor de medewerkers.
Joya Romijnders
“Op alle scholen ervaar ik een warm onthaal en doordat ik steeds vaker en soms langer op de scholen werk, ga ik echt onderdeel uitmaken van het team."

Lees meer
Joya Romijndersleerkracht vervangingspool De Meent
Button Text