Passend onderwijs

About us
De Meent is aangesloten bij Zeeluwe, het samenwerkingsverband voor passend onderwijs dat helpt scholen hun ondersteuning aan leerlingen vorm te geven en de basisondersteuning in alle scholen te verhogen. Doel is dat alle kinderen naar school gaan en dat zij Passend Onderwijs en zo nodig een adequaat zorgaanbod krijgen. Het samenwerkingsverband doet er alles aan om het onderwijs-zorgaanbod thuisnabij te realiseren.