Techlab

About us
Het TechLab biedt hoogwaardig techniekonderwijs voor de toekomst aan leerlingen van basisscholen (groep 7 en 8) en het voortgezet onderwijs in de gemeente Elburg. Het TechLab is één van de projecten die vanuit de subsidieregeling Sterk Techniekonderwijs op de Noordwest-Veluwe wordt uitgevoerd. De doelen van het TechLab zijn het enthousiasmeren van leerlingen voor techniek, inspelen op de veranderende arbeidsmarkt en aandacht vragen voor technische beroepen.

Op het terrein van het Nuborgh College Oostenlicht is een hypermodern TechLab gebouwd, dat in het schooljaar 2021/2022 geopend is.

Naast de scholen van De Meent doen ook andere basisscholen in gemeente Elburg mee aan dit project. Zo werken we samen om alle kinderen hoogwaardig (techniek-)onderwijs te bieden, want wij geloven in de toekomst.