Visie en identiteit

In 2024 is De Meent een professionele leergemeenschap waarin verbinding zichtbaar is. Bekijk onze video!
About us

Over De Meent

De Meent is een Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs in de gemeente Elburg. Een onderwijsorganisatie van 5 basisscholen, opgericht op 22 augustus 2011 als rechtsopvolger van Vereniging De Meent die is opgericht op 1 januari 2007. Bij De Meent werken circa 150 medewerkers. Elke dag verzorgen zij het onderwijs aan 1100 leerlingen.

Geloof in jouw toekomst

Dat is ons motto! Geloof dat wij vanuit onze christelijke identiteit willen meegeven naar de toekomst en dat vertrouwen geeft voor de toekomst. Geloof vanuit de kracht van eigenaarschap en vanuit het vertrouwen dat eenieder zijn/haar talenten gebruikt en verder ontwikkelt.

Visie op identiteit en onderwijs

Wij werken samen en delen onze kennis en kunde om het beste onderwijs te bieden, vanuit een protestants christelijke levensvisie. Wij zien elk kind als een uniek schepsel van God. Door samen te werken versterken wij ons onderwijsaanbod om ieder kind tot bloei te laten komen. Wij werken aan de totale ontwikkeling van het kind en vinden hierin een passende balans, zodat elk kind voldoende wordt toegerust met de kennis, inzicht en vaardigheden die het nodig heeft in een steeds veranderende samenleving.

About us

Onze scholen zijn op veel manieren met elkaar verbonden en hebben toch ieder hun eigenheid.
Klik op het logo om de site van de school te bezoeken.

Geloof in jouw toekomst!

In 2024 is De Meent een professionele leergemeenschap waarin verbinding zichtbaar is. Leerlingen en medewerkers zijn betrokken en voelen zich gekend en verbonden met elkaar, hun schoolse omgeving en de samenleving. Vanuit persoonlijk leiderschap geven medewerkers van De Meent zichtbaar met passie vorm aan goed onderwijs. Bekijk onze video!